شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
آکادمي ايران کار با بيش از 7 سال تخصص در زمينه DETAILING خودرو اقدام به برگزاري دوره هاي تخصصي و متفاوت کرده است، روال آموزشي 3 روزه ابتدا با موارد تئوري آغاز و سپس با صرف وعده ناهار مباحث عملي به صورت کاملا تخصصي آموزش داده مي شود.
گروه دوره تخصصي آموزش ديتيلينگ + مدرک
از ساعت 1 تا 23
vertical_align_top